Den komplette guiden til Windows 7-hurtigtaster

Nylig har det vært mye snakk om bruk av snarveistaster i Windows 8, først og fremst fordi 90 +% av menneskene som skal bruke det operativsystemet de neste årene ikke vil ha tilgang til berøringsskjerm.

Hva dette har brakt hjem er bare hvor mange som fortsatt svarer på de gamle hurtigtastene, og jeg snakker ikke bare om Ctrl + X / C / V her.

Med dette i tankene trodde jeg at jeg her ville publisere den definitive listen over alle Windows 7 snarveistaster, hentet fra Microsoft Press-boka, Feilsøking av Windows 7 Inside Out.

Generelle hurtigtaster

Å gjøre dette Trykk på denne tasten
Kopier valgte ikoner CTRL + C
Klipp ut valgte ikoner CTRL + X
Lim inn klippet eller kopiert tekst eller artikkel (er) til

gjeldende mappe

CTRL + V
Angre den siste handlingen CTRL + Z
Slett valgte ikoner for papirkurven SLETT eller DEL
Slett valgte ikoner (er) uten å flytte til papirkurven SHIFT + DELETE
Gi nytt navn til valgte ikoner F2
Utvid valget gjennom flere ikoner SKIFT + hvilken som helst

piltast

Velg alle elementene i et dokument eller et vindu CTRL + A
Søk etter en fil eller mappe F3
Vis egenskaper for valgt ikon ALT + ENTER
Lukk programmet i det aktive vinduet ALT + F4
Åpne hurtigmenyen for den aktive

vindu

ALT + MELLOMROM
Lukk det aktive dokumentet i flere

dokumentprogram

CTRL + F4
Vis Flip 3D ~ WS + TAB
Veksle mellom åpne programmer ALT + TAB
Bla gjennom åpne programmer i rekkefølgen

de ble åpnet

ALT + ESC
Bla gjennom skjermelementer på

skrivebord eller i et vindu

F6
Vis hurtigmenyen for

valgt vare

SHIFT + F10
Åpne / lukk Start-menyen CTRL + ESC eller ~ WS
Åpne meny eller utfør menykommando ALT + understreket brev
Vis menylinje i aktivt program F10 eller Alt
Flytt til venstre eller høyre i menylinjen og ®
Gå opp eller ned i menyen og ¯
Velg uthevet menykommando TAST INN
Oppdater det aktive vinduet F5
Vis mappen ett nivå opp Windows

Explorer

TILBAKE
Avbryt den gjeldende oppgaven ESC
Åpne oppgavebehandling CTRL + SHIFT + ESC
Kopier dratt element til destinasjon CTRL + dra
Flytt dratt element til destinasjon CTRL + SKIFT + dra

Snarveier for dialogboksen

Beskrivelse Nøkkel
Velg alternativ med understreket bokstav ALT + brev
Velg en knapp hvis det aktive alternativet er a

gruppe av alternativknapper

Piltastene
Åpne en mappe ett nivå opp hvis en mappe er

valgt i dialogboksen Lagre som eller Åpne

TILBAKE
Gå til forrige fane CTRL + SHIFT + TAB
Gå til neste fane CTRL + TAB
Samme som å klikke OK TAST INN
Samme som å klikke på Avbryt ESC
Hjelp F1-nøkkel
Vis elementene i den aktive listen F4-nøkkel
Gå til forrige alternativ SHIFT + TAB
Merk eller fjern merket for avmerkingsboksen MELLOMROM
Gå til neste alternativ TAB

Windows Explorer-tastatursnarveier

Beskrivelse Nøkkel
Skjul den valgte mappen - på numerisk tastatur
Vis alle undermappene under valgte

mappe

* på det numeriske tastaturet
Velg eller kollaps overordnet mappe
Utvid gjeldende mappe eller gå til neste

undermappe

¯
Vis innholdet i det valgte

mappe

+ på numerisk tastatur
Vis bunnen av det aktive vinduet SLUTT
Vis toppen av det aktive vinduet HJEM
Åpne valgt mappe i ny forekomst SHIFT + Double-Click

Enkel tilgang til hurtigtaster

Beskrivelse Nøkkel
Åpne Ease ofAccessCenter ~ WS + U
Slå musetastene enten på eller av VENSTRE ALT + VENSTRE SKIFT + NUMLÅS
Slå High Contrast på eller av VENSTRE ALT + VENSTRE SKIFT + UTSKRIFTSKJERM
Slå ToggleKeys enten på eller av NUM LOCK i fem sekunder
Slå FilterKeys enten på eller av HØYRE SKIFT i åtte sekunder
Slå StickyKeys på eller av SKIFT fem ganger

Windows Hjelp snarveistaster

Å gjøre dette Trykk på denne tasten
Åpne Windows Hjelp og støtte F1 eller ~ WS + F1
Vis innholdsfortegnelsen ALT + C
Vis tilkoblingsinnstillinger-menyen ALT + N
Vis Alternativer-menyen F10
Gå tilbake til det tidligere sett emnet ALT +
Gå videre til neste (tidligere

sett) emne

ALT + ¯
Vis kundesupportsiden ALT + A
Vis Hjelp-hjemmesiden ALT + HOME
Gå til begynnelsen av et emne HJEM
Gå til slutten av et emne SLUTT
Søk i det aktuelle emnet CTRL + F
Skriv ut et emne CTRL + P
Flytt til søkeboksen F3

Microsoft naturlige tastatursnarveier

Beskrivelse Nøkkel
Vis eller skjul Start-menyen ~ WS
Lås datamaskinen ~ WS + L
Vis dialogboksen Systemegenskaper ~ WS + BREAK
Vis skrivebordet ~ WS + D
Åpne datamaskinmappe ~ WS + E
Søk etter fil eller mappe ~ WS + F
Søk etter datamaskiner CTRL + ~ WS + F
Vis Windows Hjelp ~ WS + F1
Minimer alle vinduene ~ WS + M
Gjenopprett alle minimerte vinduer ~ WS + SHIFT + M
Åpne Kjør-dialogboksen ~ WS + R
Vis Flip 3D ~ WS + TAB
Åpne Ease ofAccessCenter ~ WS + U
OpenWindowsMobility

Senter

~ WS + X

Tekstnavigering og redigering av snarveier

Beskrivelse Nøkkel
Flytt markøren nedover en linje ®
Flytt markøren til venstre for ett tegn
Flytt markøren til ett tegn ®
Flytt markøren opp en linje
Slett tegnet til venstre for markøren TILBAKE
Flytt markøren til begynnelsen av neste avsnitt CTRL + ®
Flytt markøren til starten av forrige

avsnitt

CTRL +
Flytt markøren til starten av forrige ord CTRL +
Flytt markøren til begynnelsen av neste ord CTRL + ®
Velg alle CTRL + A
Kopiere til utklippstavle CTRL + C
Kopier den valgte teksten til destinasjonen CTRL + dra
Velg for å avslutte avsnitt CTRL + SHIFT + ®
Velg å avslutte ordet CTRL + SHIFT + Æ
Velg til begynnelsen av ordet CTRL + SHIFT +
Velg til begynnelsen av avsnittet CTRL + SHIFT +
Velg for å avslutte dokumentet CTRL + SHIFT + END
Velg øverst på dokumentet CTRL + SHIFT + HOME
Lim inn innholdet i utklippstavlen til markøren

stilling

CTRL + V
Klipp ut til utklippstavlen CTRL + X
Angre siste handling CTRL + Z
Slett valgt tekst eller tegn kl

markør

DEL
Avbryt den gjeldende oppgaven ESC
Velg å tegne på linjen over SHIFT +
Velg å tegne i linjen nedenfor SHIFT + ®
Velg tegn til venstre SHIFT +
Velg tegn til høyre SHIFT + ®
Velg fra markør til her SHIFT + klikk
Velg å avslutte linjen SHIFT + END
Velg til begynnelsen av linjen SHIFT + HOME
Velg tekst ned ett skjermbilde SKIFT + SIDE NED
Velg tekst opp ett skjermbilde SKIFT + SIDE OPP

Windows-snarveistaster for karaktertegn

Nøkkel Beskrivelse
Gå opp en rad
¯ Gå nedover en rad
Flytt til venstre eller til slutten av

forrige linje

® Flytt til høyre eller til begynnelsen av

neste linje

CTRL + END Flytt til det siste tegnet
CTRL + HOME Flytt til det første tegnet
SLUTT Gå til slutten av linjen
HJEM Gå til begynnelsen av linjen
SIDE NED Flytt ned én skjerm om gangen
SIDE OPP Flytt opp én skjerm om gangen
MELLOMROM Veksle mellom Forstørret og Normal modus

Microsoft Internet Explorer-snarveier

Å gjøre dette Trykk på dette
Legg til “www.” Til begynnelsen og “.com” til

slutten av tekst i adressefeltet

CTRL + ENTER
Legg den gjeldende siden til favoritter CTRL + D
Klikk på informasjonslinjen MELLOMROM
Lukk gjeldende fane (eller gjeldende vindu

hvis surfing med faner er deaktivert)

CTRL + W
Lukk andre faner CTRL + ALT + F4
Lukk Forhåndsvisning av utskrift ALT + C
Lukk det gjeldende vinduet (hvis du har det

bare en fane er åpen)

CTRL + W
Kopier valg til utklippstavle CTRL + C
Vis en liste over adresser du har skrevet F4
Vis en hurtigmeny for en lenke SHIFT + F10
Vis første side som skal skrives ut ALT + HOME
Vis siste side som skal skrives ut ALT + END
Vis neste side som skal skrives ut ALT + ¯
Vis forrige side som skal skrives ut ALT +
Vis zoomprosenter ALT + Z
Finn på denne siden CTRL + F
Gå til hjemmesiden ALT + HOME
Gå til valgt lenke TAST INN
Gå til neste side ALT + ¯
Gå til forrige side ALT + eller BACKSPACE
Gå til verktøylinjens søkefelt CTRL + E
Hjelp F1
Gå tilbake gjennom elementene på et nett

side, adressefelt eller lenkefelt

SHIFT + TAB
Gå tilbake gjennom listen over

Autofullfør kamper

®
Flytt bakover mellom rammer (hvis det er faneblad

surfing er deaktivert)

CTRL + SHIFT + TAB
Flytt fokus til informasjonslinjen ALT + N
Gå fremover gjennom rammer og nettleser

elementer (hvis nettlesing med faner er deaktivert)

CTRL + TAB eller F6
Gå fremover gjennom elementene på en Internett

side, adressefelt eller lenkefelt

TAB
Gå fremover gjennom listen over

Autofullfør kamper

¯
Flytt valgt element ned i Favoritter

listen i dialogboksen Organiser favoritter

ALT + ¯
Flytt valgt element opp i Favoritter

listen i dialogboksen Organiser favoritter

ALT +
Flytt markøren til neste

tegnsetting i adressefeltet

CTRL +
Flytt markøren til neste

tegnsetting i adressefeltet

CTRL + ®
Gå til begynnelsen av siden HJEM
Gå til slutten av siden SLUTT
Åpne en ny fane i forgrunnen CTRL + T
Åpne en ny fane i forgrunnen fra

adressefelt

ALT + ENTER
Åpne et nytt nettsted eller en side CTRL + O
Åpne et nytt vindu CTRL + N
Åpne favoritter CTRL + I
Åpne feeds CTRL + J
Åpen historie CTRL + H
Åpne lenker i en ny bakgrunnsfane CTRL + klikk
Åpne lenker i en ny forgrundsfane CTRL + SHIFT + klikk
Åpne søk i en ny fane ALT + ENTER
Åpne Organiser favoritter CTRL + B
Sideoppsett ALT + U
Lim inn innholdet i utklippstavlen CTRL + V
Skriv ut gjeldende side eller aktiv ramme CTRL + P
Oppdater gjeldende webside F5
Oppdater den gjeldende websiden uansett

av tidsstempel

CTRL + F5
Lagre gjeldende side CTRL + S
Bla nedover en linje ¯
Bla nedover en side SIDE NED
Bla oppover en linje
Bla oppover en side SIDE OPP
Velg alle elementene på gjeldende webside CTRL + A
Velg rammer som skal skrives ut på et innrammet nettsted ALT + F
Velg teksten i adressefeltet ALT + D
Angi utskriftsalternativer og skriv ut siden ALT + P
Slutt å laste ned en side ESC
Bytt mellom faner CTRL + TAB eller CTRL + SHIFT + TAB
Bytt til et spesifikt fanenummer CTRL + n (hvor n er et tall mellom 1 og

8)

Bytt til den siste fanen CTRL + 9
Veksle mellom fullskjerm og vanlig

visninger

F11
Slå Hurtigfaner av eller på CTRL + Q
Skriv inn nummeret på siden du ønsker

vises

ALT + A
Zoom inn ALT + PLUS-TEGN
Zoom inn 10 prosent CTRL + PLUS-TEGN
Zoome ut ALT + MINUS-TEGN
Zoom ut 10 prosent CTRL + MINUS-TEGN
Zoom til 100 prosent CTRL + 0